ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΔΕΛΤΙΟ” – 2023

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ»

Τεύχος 253 – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος– Δεκέμβριος 2023Τεύχος 252 – Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2023Τεύχος 251 – Μάρτιος – Απρίλιος 2023Τεύχος 250 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.