Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών και Κυβερνοασφάλεια

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, B2B INFO SESSION, με θέμα: «Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών και Κυβερνοασφάλεια».

Τα B2B INFO SESSIONS αποτελούν δράσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, στις οποίες Μέλη του Συνδέσμου απευθύνονται σε Μέλη του Συνδέσμου με σκοπό την παρουσίαση επίκαιρου θέματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις.

Το B2B INFO SESSION, με θέμα: «Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών και Κυβερνοασφάλεια» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την επιχείρηση-μέλος του ΣΒΘΣΕ NISOS ADVISORS.

Το συγκεκριμένο B2B INFO SESSION αποτελεί το δεύτερο από τα τρία μέρη του DIGITAL MONTH που διοργανώνει ο ΣΒΘΣΕ για το μήνα Μάιο 2024 και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του ΣΒΘΣΕ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αναδείξει την αξία που έχει για τις επιχειρήσεις η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), καθώς όπως είναι λογικό, στη σημερινή ψηφιακή εποχή, με την πληθώρα των δεδομένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωής βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες και η προστασία των δεδομένων, γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Επίσης, η ύπαρξη σχεδίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί παράγοντα κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών στις εκάστοτε συνθήκες.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Έφορος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, κ. Σωτήριος Μπαντάς, εκπρόσωπος της επιχείρησης-μέλους του Συνδέσμου CENTAUR TECHNOLOGIES MΙΚΕ.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Director Security Consulting και ο κ. Χρήστος Κωνσταντίνου, Partner της εταιρείας ΝΙSOS ADVISORS.

Το πρόγραμμα του B2B INFO SESSION έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη των παρακάτω θεμάτων:

-Χρήστος Κωνσταντίνου, Partner: Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

  • Αίτια - απειλές
  • Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με κωδικοποιημένες ενέργειες και μνημόνια ενεργειών
  • Πληροφοριακό σύστημα σχεδίων εκτάκτων αναγκών
  • Σχέδιο εκκένωσης
  • Προσομοίωση σχεδίου εκκένωσης

- Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Director Security Consulting: Η κυβερνοασφάλεια στο νέο ψηφιακό - επιχειρηματικό περιβάλλον.

  • Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι απειλών στον κυβερνοχώρο και οι ενέργειες για την αντιμετώπισή τους
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοεπίθεσης, με κωδικοποιημένες ενέργειες και μνημόνια ενεργειών
  • Ασκήσεις - Tabletop Exercises


Ακολούθησε συζήτηση και απαντήσεις των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Η εταιρεία ΝΙSOS ADVISORS πρόσφερε στις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΒΘΣΕ ΔΩΡΕΑΝ μία αξιολόγηση ασφάλειας.

Τον συντονισμό των εργασιών της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο κ. Βασίλης Ζυγούρας, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης, Ποιότητας & Εκπαίδευσης του ΣΒΘΣΕ.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.