Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας

03.04.2023
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας
Συνάντηση - Networking του ΣΒΘΣΕ με Επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, συνεδρίασε στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, στη Λιβαδειά και κατόπιν συναντήθηκε με εκπροσώπους επιχειρήσεων του Νομού, στο χώρο του Café Art Nouveau.

Σε μία ιδιαίτερα ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου αφουγκράστηκαν τους προβληματισμούς του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ο Σύνδεσμος και οι υπηρεσίες του, θα συνεχίσουν να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της Στερεάς Ελλάδας και ευρύτερα.

Ο στόχος της παρουσίας του Συνδέσμου στην περιοχή, είναι οι τοπικές επιχειρήσεις να γίνουν κοινωνοί και αρωγοί στην προσπάθειά του, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, υπηρετεί, από το 1966, την προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των επιχειρήσεων μελών του, αναβαθμίζει την συνεργασία και τον διάλογο της Βιομηχανίας με την Πολιτεία και τις άλλες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες και προβάλλει την πολυδιάστατη προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.