Συνάντηση Εργασίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Τμηματος Enterprise Europe Network του ΣΒΘΣΕ

18.04.2024
Συνάντηση Εργασίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Τμηματος Enterprise Europe Network του ΣΒΘΣΕ

Συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο Βόλο, μεταξύ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση αποτελεσματικού τρόπου συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την ενίσχυση των δεσμών ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη”, η δυνατότητα προώθησης μηνυμάτων αναζήτησης συνεργασιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας ή/και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω του Δικτύου Enterprise Europe Network, μέλη του οποίου είναι ο ΣΒΘΣΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Επίσης συζητήθηκαν τρόποι διασύνδεσης της τοπικής βιομηχανίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα εργαστήρια του.

Στη συνάντηση, εκ μέρους του Πανεπιστημίου συμμετείχαν ο Πρύτανης κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής και η επικεφαλής του One Planet Thessaly—της Μονάδας Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας—κα Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συμμετείχε ο Δρ. Αχιλλέας Μπάρλας Συντονιστής του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas PRAXI Network και εκ μέρους του Συνδέσμου η Υπεύθυνη του τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network και Υποδιευθύντρια κα Γεωργία Φράγκου και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου κ. Βασίλης Κλειτσογιάννης.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.