Συνεργασίες


Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των γενικών επιχειρηματικών θεμάτων και την άμεση συμβολή του στην διαμόρφωση των γενικών θέσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με τον ΣΕΒ και με τους άλλους Περιφερειακούς και Τοπικούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας, σε θέματα διαμόρφωσης Βιομηχανικής Πολιτικής.

Επίσης, συμμετέχει,

•Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ
•Στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Περιφερειακών και  Τοπικών Οργανώσεων, όργανο μόνιμου συμβουλευτικού χαρακτήρα στον ΣΕΒ.
•Σε Θεματικές Επιτροπές και σε Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας του ΣΕΒ.

Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά επίσης με τις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προβάλλοντας τα συμφέροντα και τις θέσεις των επιχειρήσεων μελών του.

Σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας, συνεργάζεται με τα οκτώ (8) Επιμελητήρια και τις Αναπτυξιακές των νομών της περιοχής ευθύνης του, πολλαπλασιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα παρεχόμενα οφέλη προς τις επιχειρήσεις.

Σε  θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επίσης, από το έτος 2015, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, εταίρο στην Κοινοπραξία Enterprise Europe Network-Hellas. Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή σημαντικών υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, επ΄ ωφελεία των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών φορέων της περιοχής, καθώς και start-up επιχειρήσεων.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.