Θεματικές Ημερίδες Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για Δράσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

17.04.2024
Θεματικές Ημερίδες Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για Δράσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει μία σειρά από ημερίδες διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 70 εκατομμυρίων Ευρώ στα ακόλουθα πεδία:

  1. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα (πρωτογενής τομέας και βιομηχανία τροφίμων & ποτών)

  2. Βιομηχανία / Μέταλλο / Δομικά Υλικά / Κατασκευές

  3. Τουρισμός / Πολιτισμός / Δημιουργικές Βιομηχανίες

  4. Βιοεπιστήμες / Φάρμακα / Υπηρεσίες Υγείας

  5. Αειφορία / Ανθεκτικότητα / Βιωσιμότητα (οριζόντιο)

  6. Ψηφιακές Τεχνολογίες (οριζόντιο)

  7. Λοιπές Οριζόντιες Δράσεις (Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας, χωρική διάσταση, ανθρώπινοι πόροι)


Με μέριμνα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, έχουν συνταχθεί από ομάδες ειδικών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων τα ανωτέρω Κείμενα Βάσης.

Το Πρόγραμμα των διαβουλεύσεων είναι το εξής:

Ημερομηνία/ώρα

Πόλη / Χώρος

Τομείς Προτεραιότητας

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

15.00-19.00

Καρδίτσα

Ξενοδοχείο Thessalikon Grand

Αγροδιατροφή & σχετικά οριζόντια θέματα

Αειφορία-Ανθεκτικότητα-Βιωσιμότητα

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Βόλος

Ξενοδοχείο Domotel Xenia

Τουρισμός-Πολιτισμός & σχετικά οριζόντια θέματα

Βιομηχανία-Υλικά-Κατασκευές & σχετικά οριζόντια θέματα

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

10.00 – 14.00

Τρίκαλα  

Μύλος Ματσόπουλου

Αγροδιατροφή & σχετικά οριζόντια θέματα

Τουρισμός-Πολιτισμός & σχετικά οριζόντια θέματα

Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Λάρισα

Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Αγροδιατροφή & σχετικά οριζόντια θέματα

Βιοεπιστήμες-Φάρμακα-Υγεία & σχετικά οριζόντια θέματα


Μέσω των θεματικών ημερίδων διαβούλευσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να συμπληρώσει και να οριστικοποιήσει τα Κείμενα Βάσης ώστε να μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων μέσω του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.

Η συνδρομή του παραγωγικού ιστού, της αυτοδιοίκησης, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι βάσει των Κανονισμών λειτουργίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, αν δεν έχει προβλεφθεί κάποια δράση, δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.

Ζητείται η ουσιαστική συμμετοχή σας στη δημόσια συζήτηση επί των κειμένων βάσης που θα διεξαχθεί στις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων από 20 έως 30 Απριλίου 2024.


Για όλους τους συμμετέχοντες στις ημερίδες, η προεγγραφή είναι υποχρεωτική στον σύνδεσμο:


https://forms.gle/jFbfURmEEC5Sh3M18A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.