Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

29.11.2023
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιείται υβριδική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», καθώς και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από Εργαστήρια και Ερευνητικές ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, (Βαλτετσίου & Τριπόλεως 41336) και θα φιλοξενήσει εκθέτες – ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, παράλληλες ομιλίες, συζητήσεις και workshop σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα πανεπιστήμια, τις δυνατότητες χρηματοδότηση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν Τεχνοβλαστοί – (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επενδυτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τη γνώση που παράγεται από τις σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή στην αγορά.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.ttoevents.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να ανατρέξετε στο κάτωθι αρχείο:


A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.