Τρεις οι βασικοί άξονες για την επόμενη ημέρα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας

22.01.2024

Αθανάσιος Συριανός - Πρόεδρος ΔΣ ΣΒΘΣΕ

Τρεις οι βασικοί άξονες για την επόμενη ημέρα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας

Η Μαγνησία, μια περιοχή πλούσια σε ιστορία και φυσική ομορφιά, βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ανάπτυξης και της ‘αναδημιουργίας’. Καθώς διανύουμε τους πρώτους μήνες του 2024, η περιοχή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη. Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, τρεις είναι οι βασικοί άξονες για τη σημερινή και την επόμενη ημέρα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας ευρύτερα.

Πρώτον η εκπόνηση ενός οργανωμένου σχεδίου το οποίο θα αντιμετωπίσει όσα συνέβησαν, αλλά και θα προετοιμάσει σε επίπεδο ανθεκτικότητας την ευρύτερη περιοχή για όσα μπορεί να έρθουν στο μέλλον.Είναι πολύ θετικό ότι η ομάδα ειδικών από την Ολλανδία προετοιμάζει συνολικό σχέδιο «θωράκισης» του Θεσσαλικού κάμπου από πιθανά μελλοντικά καιρικά φαινόμενα, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Δεύτερον είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι γνωστικοί και παραγωγικοί πόροι της ευρύτερης περιοχής και τρίτον να διασφαλιστεί ότι οι όποιες παρεμβάσεις αποφασιστούν, θα πραγματοποιηθούν έγκαιρα και θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος αρωγός του επιχειρηματικού κόσμου, υποστηρίζει τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες έχουν πληγεί στις εγκαταστάσεις τους ή/και στις παραγωγικές τους διαδικασίες.

Έχει υποβάλει αλλεπάλληλες προτάσεις και υπομνήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. αναδεικνύοντας όλα τα ζητήματα και αιτούμενος τις προσήκουσες νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των πληγεισών επιχειρήσεων και η επιστροφή τους στην κανονικότητα.

Μεταξύ άλλων, με υπομνήματά του ζήτησε για τις επιχειρήσεις στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, ταχείες και κατά προτεραιότητα εκταμιεύσεις πληρωμών από την υλοποίηση σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους, παράταση όλων των καταληκτικών προθεσμιών υποβολών και ολοκληρώσεων των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη για ένα έτος, καθώς και άμεση αξιολόγηση αιτημάτων και έκδοση αποφάσεων, κατά προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, σε αιτήσεις υπαγωγής και αιτήματα τροποποίησης.

Επίσης πρόσφατα ζήτησε αύξηση του προϋπολογισμού της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια, καθώς και προτεραιότητα με ενίσχυση ή πριμοδότηση για τα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους.

Επιπλέον αιτήθηκε και πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργήθηκε στις δοκιμαζόμενες Θεσσαλικές επιχειρήσεις, που προμηθεύουν με εφόδια τον αγροτικό κόσμο της Περιφέρειας, από τον αυξημένο αριθμό ακάλυπτων απαιτήσεων από γεωργούς – πελάτες τους, ως αποτέλεσμα της δεινής κατάστασης που έχουν δημιουργήσει τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσαν οι ζημίες που καταγράφονται σε ολόκληρη τη περιοχή και η συνακόλουθη αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις, εξυπηρέτησης των υφιστάμενων υποχρεώσεων εκ μέρους των αγροτών.

Τέλος, ο Σύνδεσμος ζήτησε άμεση χρηματοδότηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, δράσεων κατάρτισης ανέργων και επανακατάρτισης εργαζομένων, με στόχο την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση του επίσης, πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.

Το σύνολο των προτάσεων που υποβάλει αδιαλείπτως ο Σύνδεσμος προς τα Υπουργεία, τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, σκοπό έχουν την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων και την εκπροσώπηση των συλλογικών αιτημάτων των επιχειρήσεων μελών του.

Στην πορεία προς το 2024, είναι σαφές ότι ο δρόμος είναι δύσκολος. Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται απαιτούν συνεννόηση, συνεργασία, συλλογική προσπάθεια και μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια, για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της περιοχής έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων. Η μεγάλη καταστροφή στην παρα γωγή και στις υποδομές, μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία της περιοχής, όχι απλά να αναταχθεί επιστρέφοντας σε αυτό που υπήρχε, αλλά να γίνει προσπάθεια αναδιάρθρωσης του οικονομικού υποδείγματος, ώστε να μετακινηθεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Μαγνησία, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μια ανθεκτική, βιώσιμη και ακμάζουσα επιχειρηματική κοινότητα που θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος, με την αρωγή και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.