Υπομνήματα 2015

5/10/2015 -  Υπόμνημα προς τον κ Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το έργο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΓΛΑΥΚΗΣ»

Υπόμνημα (pdf)


24/9/2015 - Προτάσεις Αναπτυξιακού Νόμου 2015 και Προτάσεις για την Συγκρότηση μιας Σύγχρονης και Αποτελεσματικής Βιομηχανικής Πολιτικής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Υπόμνημα (pdf)


28/7/2015 -  Υπόμνημα προς τον κ Ευάγγελο Αποστόλου, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», έως την 31η Δεκεμβρίου 2015

Υπόμνημα (pdf)


15/7/2015 - Υπόμνημα προς τον κ Φίλιππο Κονταξή, Γενικό Διευθυντή ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, σχετικά με την από 27/4/2015 απαντητική επιστολή  που αναφέρεται στην δικαιολόγηση χρεώσεων κοινοχρήστων δαπανών στην Β΄ Βι.Πε.

Υπόμνημα (pdf)8/7/2015 - Υπόμνημα προς τον κ Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα που προκαλεί στη λειτουργία των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν internet banking, στο διάστημα που διαρκεί η τραπεζική αργία, η εφαρμογή  του ορίου των 500,00€ για τις συναλλαγές, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται με μετρητά, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης βασικών καθημερινών συναλλαγών.

Υπόμνημα (pdf)


17/6/2015 - Υπόμνημα προς την κα. Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το σοβαρό θέμα που αφορά στις επιβαλλόμενες ποινές σε επιχειρήσεις εξαιτίας οφειλών προς το Δημόσιο και ειδικότερα, στην εφαρμογή του μέτρου της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών επί οφειλετών του Δημοσίου, ακόμη και μετά την ρύθμιση των οφειλών τους

Υπόμνημα (pdf)


15/6/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Δημήτριο Μάρδα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το πολύ σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου μας, εγκατεστημένες στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, οι οποίες εντάχθηκαν στην ρύθμιση της υπ’ αρ. 2/14709/0025/14-4-2009 Υπουργικής Απόφασης, η οποία προέβλεπε τη ρύθμιση των οφειλών τους από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή/ και τη χρηματοδότησή τους με νέα κεφάλαια κίνησης, και οι οποίεςαδυνατούν, λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή τους σ’ αυτή.

Υπόμνημα (pdf)


5/6/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με ένα χρονίζον πρόβλημα,  το οποίο αντιμετωπίζει ο Φορέας Διαχείρισης της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λειτουργία της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου. Η εν λόγω Απόφαση απαιτείται για να επιτευχθεί η μεταβίβαση της διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Φορέα Διαχείρισης

Υπόμνημα (pdf)


5/5/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά με μία σειρά ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες, ωστόσο, φαίνεται πως είναι ανεπαρκείς στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις τους

Υπόμνημα (pdf)


29/4/2015 - Υπόμνημα προς την κα. Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4321/2015 και στη δυσμενή μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε όσες επιχειρήσεις τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου (άρθρο 3, παρ. Β1α).

Υπόμνημα (pdf)


20/3/2015 - Υπόμνημα προς την κα. Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εντάξει στο νέο νομοσχέδιο για τις «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» διάταξη για την υπό προϋποθέσεις έκπτωση και ουσιαστικά, φορολόγηση,  των δαπανών που καταβάλλονται σε κατοίκους μη συνεργάσιμων, φορολογικά, κρατών  και να εκφράσουμε τη πλήρη αντίθεσή μας προς μία τέτοια εξέλιξη, καθώς μία νέα επιβάρυνση και μάλιστα του μεγέθους αυτού, θα οξύνει περαιτέρω τα σημαντικότατα προβλήματα ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας, που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγική κοινότητα.

Υπόμνημα (pdf)


18/3/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Παναγιώτη Καμμένο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με το μείζον θέμα της επιδίωξης ενίσχυσης της εμπλοκής της Ελληνικής Βιομηχανίας, στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και να προτείνουμε ενέργειες, οι οποίες είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης των ελληνικών παραγωγικών - κατασκευαστικών μονάδων στον χώρο αυτό.

Υπόμνημα (pdf)


17/3/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα μηχανήματα έργου, που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, για το σύνολο σχεδόν των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η μη εισέτι αντιμετώπισή του δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Υπόμνημα (pdf)


16/3/2015 - Υπόμνημα προς την κα. Νάντια Βαλαβάνη, Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το πρόβλημα που αναδεικνύεται με την υπ’ αρ. Α4/58/11-3-2015 επιστολή του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, σε ότι αφορά τη καλή λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Θηβών, προερχόμενο από την ελλιπή στελέχωσή της, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των πολλών μεταποιητικών μονάδων,   οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Νομό Βοιωτίας.

Υπόμνημα (pdf)


13/3/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τα προβλήματα καθυστέρησης, που δημιουργούν στη λειτουργία των μεταποιητικών ανωνύμων εταιρειών – μελών του Συνδέσμου μας, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο Ν. Βοιωτίας, και τα οποία οφείλονται στην ανεπαρκή στελέχωση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Υπόμνημα (pdf)


26/1/2015 - Υπόμνημα προς τον κ. Φίλιππο Κονταξή Μαυραγάνη, Γενικό Διευθυντή ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, σχετικά με την απόφαση της ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ χρέωσης κοινοχρήστων και την στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα γεγονότα αυτά.

Υπόμνημα (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.