Υπομνήματα 2019

 

05/12/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη, Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, σχετικά με ζήτημα που έχουν αναδείξει επιχειρήσεις-μέλη του, οι οποίες ενεργοποιούνται επιχειρηματικά σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα σε χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Υπόμνημα (pdf)  


19/11/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, με αφορμή τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2682/2019 Πράξης.

Υπόμνημα (pdf)  


19/11/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την κατάθεση προτάσεων που ανέδειξαν επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Υπόμνημα (pdf)  


18/11/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν.4607/2019, με την οποία επεκτάθηκε η επιβολή εισφοράς του άρθρου 1 του Ν.128/1975, στις πάσης φύσεως χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών καθώς και στις πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων, από χρηματοδοτικά αλλά και πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Υπόμνημα (pdf)  


31/10/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Δημήτριο Οικονόμου, Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, με τις επισημάνσεις του ΣΒΘΣΕ με αφορμή την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, που αφορούν στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.

Υπόμνημα (pdf)  


23/10/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σχετικά τις έντονες ανησυχίες και τον προβληματισμό που εκφράζουν παραγωγικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας, για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν, όπως αυτές προκύπτουν από την τροποποίηση των ορίων οικισμών του Πηλίου, μετά την έκδοση δύο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των υπ’ αριθμ. 568/2018 και 1268/2019.

Υπόμνημα (pdf)  


03/10/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2019.

Υπόμνημα (pdf)  


03/10/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Παναγιώτη Μηταράκη, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με με ένα σημαντικό θέμα που αφορά στην ασφάλιση των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπόμνημα (pdf)  


30/09/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Παναγιώτη Μηταράκη, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με με ένα σημαντικό θέμα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που αφορά στην επιβολή εκ μέρους του ΕΦΚΑ, ασφαλιστικών εισφορών επί των ποσών των επιδομάτων παραγωγικότητας (bonus) που έκτακτα παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους.

Υπόμνημα (pdf)  


27/09/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, Διοικητή ΟΑΕΔ, σχετικά με ζήτημα που έχουν αναδείξει επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, το οποίο αφορά στις καθυστερήσεις αποπληρωμών των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 045 και 024.

Υπόμνημα (pdf)  


18/09/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»

Υπόμνημα (pdf)  


05/08/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με μία σειρά πρωτοβουλιών νομοθέτησης που θα πρέπει να αναληφθούν, δεδομένου ότι οι επιβαρύνσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλές σε θέματα κόστους ενέργειας.

Υπόμνημα (pdf)  


02/08/2019 – Υπόμνημα προς τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, σχετικά με δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που ανέδειξαν επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου. Τα δύο ζητήματα είναι τα κάτωθι: – Παράταση του χρονικού ορίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.4389/2016 για τη φορολογική απαλλαγή της ωφέλειας η οποία προκύπτει από διαγραφή χρέους – Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 84 παρ.6 του Ν. 2238/1994

Υπόμνημα (pdf)  


01/08/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο ρυθμιστικό περιβάλλον του τομέα των εργασιακών σχέσεων, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί και επισημανθεί, με έμφαση, από τις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου.

Υπόμνημα (pdf)  


21/05/2019 –  Υπόμνημα προς τον κ. Φίλιππο Τσαλίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, εκφράζοντας την υποστήριξή του στο αίτημα που εξέφρασε το Επιμελητήριο Βοιωτίας με την υπ' αριθμ Α4/105/15.5.2019 επιστολή του, σχετικά με τον αποκλεισμό του Νομού Βοιωτίας από τα σχεδιαζόμενα express δρομολόγια του τρένου Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Υπόμνημα (pdf)  


16/05/2019 –  Κοινό Υπόμνημα Βιομηχανικών Συνδέσμων το οποίο κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στα Αρμόδια Υπουργεία και στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των Κομμάτων, επί του σχεδίου Νόμου των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών "Ρύθμιση Οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Ενίσχυση της προσπάθειας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις".

Υπόμνημα (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.