Υπομνήματα 2020

 

16/12/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη,  Διοικητή ΕΦΚΑ, σχετικά με θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Υπόμνημα (pdf)


04/12/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή ΕΦΚΑ, σχετικά με τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των ΑΠΔ περιόδου Νοεμβρίου 2020.

Υπόμνημα (pdf)

 

20/11/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την καθυστέρηση απόδοσης των ποσών που αναλογούν στις επιχειρήσεις, από το κόστος της άδειας ειδικού σκοπού .

Υπόμνημα (pdf)


13/11/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την εξέταση αιτήματος των επιχειρήσεων - μελών του Συνδέσμου και τη διεύρυνση του καταλόγου των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που πλήττονται, με την ένταξη και των ΚΑΔ 25.40.13.00 ‘Κατασκευή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφοδίων φυσιγγίων άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και μερών τους’, και ΚΑΔ 46.49.33.10 ‘Χονδρικό εμπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαμβανομένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόμοιων ειδών’ στον κατάλογο των ωφελούμενων από τα κυβερνητικά μέτρα.

Υπόμνημα (pdf)

 

27/10/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα  ‘Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΑΝΑΣΑ’.

Υπόμνημα (pdf)


26/10/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα ‘Ένταξη του κόστους της τηλεργασίας στο ΕΣΠΑ 2014-2020’

Υπόμνημα (pdf)


01/10/2020 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δήμου Βόλου με θέμα ‘Τεχνικές Περιγραφές των Υλικών Κατασκευής στις Μελέτες Δημοσίων Έργων’

Υπόμνημα (pdf)

 

29/09/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Νικόλαο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφερόμενος σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχουν αναδείξει επιχειρήσεις-μέλη του και αφορά σε καθυστερήσεις σε θέματα εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου.

Υπόμνημα (pdf)

 

25/09/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, αναφερόμενος αναφερόμενος σχετικά με την υπ. αριθμ.  A.1210 /23-09-2020 (ΦΕΚ Α’ 4127/24.9.2020) Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορούσε την ‘Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 17, 18 και 19-09-2020’, ζητώντας οι θετικές διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης να διευρυνθούν και να συμπεριλάβουν όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, δηλαδή και αυτές που έχουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και έχουν πληγεί και όχι μόνο όσες έχουν την κύρια εγκατάσταση (έδρα) τους εκεί.

Υπόμνημα (pdf)

 

11/09/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφερόμενος σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά στην ασφάλιση των Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπόμνημα (pdf)

 

10/09/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφερόμενος στην εξέταση προτάσεων που κατέθεσαν επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου ένα σχετικά με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορούν στην επέκταση των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19

Υπόμνημα (pdf)

 

7/09/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα συνέχισης του Προγράμματος Επιδότησης τόκων υφισταμένων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19, είτε με την έκδοση νέου Κύκλου είτε εναλλακτικά, με τη παράταση της προκήρυξης που έκλεισε την 31/8/2020.

Υπόμνημα (pdf)


28/07/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο Χάλαρη, με αφορμή θέμα που έθεσαν επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου σχετικά με την καταληκτική προθεσμία Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2020.

Υπόμνημα (pdf)

 

13/07/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη,  με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», παραθέτοντας συνοπτικά ορισμένα ζητήματα, όπως αυτά ανέδειξαν επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΘΣΕ, για τα οποία εντοπίζεται η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών νομοθέτησης.

Υπόμνημα (pdf)

 

26/06/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη και τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Νικόλαο Μαντζούφα αναφερόμενος στην εφαρμογή του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 61239/15-6-2020

Υπόμνημα (pdf)  


01/06/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφερόμενος στην πρόσφατη βελτίωση που επήλθε στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, με την παροχή, στη φάση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, της δυνατότητας συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Υπόμνημα (pdf)  


28/05/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προςτον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφερόμενος στην επικείμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία καταβολής του Δώρου Πάσχα 2020 στους εργαζόμενους των ιδιωτικών επιχειρήσεων

Υπόμνημα (pdf)  


28/05/2020 –  Επιστολή του ΣΒΘΣΕ προς τους κ.κ. Π. Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών, Χρ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και Αδ. Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφορικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπόμνημα (pdf)  


08/05/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφερόμενος σε ένα σημαντικό ζήτημα που έχουν θέσει επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, το οποίο αφορά στις πάγιες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις Συμβάσεις Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών Πελατών.

Υπόμνημα (pdf)  


29/04/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ.Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αναφερόμενος στην καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» – 3η Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

Υπόμνημα (pdf)  


27/04/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ.Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την αναγκαιότητά παροχής ευελιξίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άρση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους.

Υπόμνημα (pdf)  


23/04/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ.Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με παλαιότερα Υπομνήματα που αφορούσαν αιτήματα αναδρομικής εφαρμογής διάταξης.

Υπόμνημα (pdf)  


15/04/2020 –  Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμενος στην ενίσχυση από πόρους του ΕΣΠΑ μέσω της Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων, για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που πλήττονται εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του ιού COVID-19, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ένταξης στους δυνητικά ωφελούμενους ΚΑΔ δυο συγκεκριμένων κλάδων στους οποίους ανήκουν επιχειρήσεις μέλη του που παραμένουν εκτός των δυνητικών ληπτών της χρηματοδότησης .

Υπόμνημα (pdf)  


10/04/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και αφορά ένα μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων αλλά και αγροτών και σχετίζεται με την καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων την 10η Απριλίου 2020.

Υπόμνημα (pdf)  


06/04/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σχετικά με την αναγκαιότητα νέας προκήρυξης του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου για την ενίσχυση της επενδυτικής πρωτοβουλίας και την κάλυψη των επενδύσεων που ξεκίνησαν ή/και πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπόμνημα (pdf)  


06/04/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, εξαιτίας και κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που αφορούν στις μετακινήσεις, για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών επιχειρήσεων, των οποίων ο κλάδος δραστηριότητας είναι ενταγμένος στους πληττόμενους ΚΑΔ, που αφορά κυρίως σε κόστη εισαγωγής πρώτων υλών και ανταλλακτικών μηχανημάτων.

Υπόμνημα (pdf)  


31/03/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με αίτημα για παρέμβαση στο ζήτημα της καθυστέρησης της επιστροφής των Φόρων, όπως ο ΦΠΑ καθώς και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που αφορά στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις

Υπόμνημα (pdf)  


30/03/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με αιτήματα επιχειρήσεων για διεύρυνση του καταλόγου των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων, κλάδων και δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε έντονα πιεστική οικονομική κατάσταση και ένταξη αυτών στον κατάλογο των ωφελούμενων από τα κυβερνητικά μέτρα λόγω του κορονοϊού

Υπόμνημα (pdf)  


05/02/2020 –  Υπόμνημα προς τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με αίτημα αναδρομικής εφαρμογής διάταξης

Υπόμνημα (pdf)  


14/01/2020 –  Επιστολή προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εκφράζοντας την ικανοποίηση του Συνδέσμου για την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την διεξαγωγή ελέγχων στους κλάδους και στα σημεία που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των προϊόντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

Επιστολή (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.