Υπομνήματα 2023

 

04/12/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, σχετικά με τα Επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και για τα οποία έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί Αίτηση Υπαγωγής σε καθεστώς Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Υπόμνημα (pdf)


17/11/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, σχετικά με την ανάγκη νομοθετικής αντιμετώπισης του φαινομένου της μεγάλης αύξησης στη Θεσσαλία, του αριθμού των ακάλυπτων απαιτήσεων των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τον γεωργικό τομέα της Περιφέρειας που επλήγη από τις δύο θεομηνίες.

Υπόμνημα (pdf)

 

15/11/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιο Πιτσιλή, σχετικά με αίτημα για παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που εφαρμόζεται στη πώληση πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού.

Υπόμνημα (pdf)

 

20/10/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την εξέταση της δυνατότητας παράτασης των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις.

Υπόμνημα (pdf)


28/02/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με την αναγκαιότητα της αύξησης του ορίου ακαθαρίστων εσόδων για την υποχρέωση τήρησης από τις επιχειρήσεις του λογαριασμού 94 – Αποθέματα.

Υπόμνημα (pdf)

 

17/02/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, σχετικά με την πρόσβαση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπόμνημα (pdf)

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.